Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Definities
Product: Dit zijn de artikelen die in de webshop van René`s petsupplies worden aangeboden. Enkele voorbeelden hiervan zijn: dierenvoer, dierensnacks en andere toebehoren
Koper: de persoon die deze webshop bezoekt en hier een of meerdere producten aanschaft. Deze persoon dient een minimum leeftijd van 18 jaar te hebben, of moet een akkoord met de ouders of voogd hebben.

2. Algemeen
2.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen René`s petsupplies en de klant. Tenzij anders overeengekomen zijn enkel deze algemene voorwaarden van toepassing en worden andere algemene voorwaarden uitgesloten.
2.2. René`s petsupplies heeft het recht om steeds aanpassingen te doen aan de algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

3. Prijzen
3.1. Alle in de webshop vermeldde prijzen zijn vermeld in euro, inclusief BTW, exclusief verzendkosten en verwerkingskosten.
3.2. Deze prijzen kunnen ten allen tijde aangepast worden, René`s petsupplies kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele typfouten.

4. Betaling
René`s petsupplies biedt verschillende mogelijkheden aan om de bestelling te betalen.
Bestellingen worden pas verzonden als het verschuldigde bedrag op de rekening van René`s petsupplies staat,
Tenzij anders, schriftelijk afgesproken met de klant.
Bij afhaling aan huis, kan er cash betaald worden. Dit max bedrag is bij wet vastgelegd,

5. Levering
5.1 Leveringen aan huis gebeuren door een transportfirma.
Indien René`s petsupplies zelf komt leveren, is dat na schriftelijk afspraak met de klant
Tevens is thuis afhaling ook mogelijk. Dit enkel na afspraak via mail of telefoon.
5.2. Na het definitief maken van de bestelling zal René`s petsupplies de bestelling zo spoedig mogelijk verzenden.
.5.3 René`s petsupplies behoudt zich het recht om een bestelling te annuleren of incompleet te leveren, De klant zal hier omtrent geïnformeerd worden. Eventueel te veel betaalde artikelen worden terug betaald of na geleverd,
5.4 René`s petsupplies kan niet verantwoordelijk gesteld worden, indien een aan huis geleverd pakket retour terug komt door een onduidelijk/ onjuist adres en /of naam. Controleer extra u leverings- adres en zorg dat u naam duidelijk leesbaar is op bel en brievenbus
5.5 René`s petsupplies streeft ernaar om de meeste artikelen in de web shop op voorraad te hebben, met uitzondering van de producten die op bestelling zijn. Echter is dit niet altijd mogelijk, daar wij ook afhankelijk zijn van leveranciers en producenten.
5.6 Indien een product niet meer voorradig, brengen we de klant daarvan op de hoogte.
5.7 Voor het verzenden van uw bestelling proberen we zoveel mogelijk de dozen die we van onze leveranciers ontvangen te hergebruiken. Als opvulmateriaal gebruiken we versnipperd oud papier of bij voorkeur ander ecologisch verantwoord materiaal, Op deze manier houden we onze ecologische voetdruk zo klein mogelijk.

6. Retour
6.1. Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door u of door een door u aangewezen vertegenwoordiger.
6.2. Tijdens de bedenktijd zal u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, zal u het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan René`s petsupplies retourneren, conform de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
6.3. Wanneer u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht bent u verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan René`s petsupplies. Het kenbaar maken dient u te doen door het herroeping/ retour formulier in te vullen. Nadat u kenbaar hebt gemaakt gebruik te willen maken van uw herroepingsrecht dient u het product binnen 14 dagen retour te sturen. U dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
6.4. Indien u na afloop van de in 6.2 en 6.3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van uw herroepingsrecht respectievelijk het product niet aan René`s petsupplies heeft teruggezonden, is de koop een feit.
6.5. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, komen enkel de kosten van terugzending voor uw rekening.
6.6. Wanneer u een product teruggezonden heeft, ontvangt u een tegoedbon/ code voor het door ons verschuldigde bedrag,
6.7. René`s petsupplies kan uw herroepingsrecht uitsluiten voor bepaalde producten. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien René`s petsupplies dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of voor producten die snel kunnen bederven of verouderen (waaronder alle voedingsproducten en snacks)

7. Garantie
René`s petsupplies hanteert de wettelijke garantie van 2 jaar.
Deze garantie geldt niet in geval het gebrek te wijten is aan nagelaten verzorging of opzettelijke beschadiging of onoplettendheid door de koper.
Uiteraard geldt deze garantie ook niet op verderfelijke en aanverwante producten waar geen garantie kan op gegeven worden.

8. Aansprakelijkheid

8.1. De koper is zelf verantwoordelijk voor de keuze van de door hem bestelde producten.
8.2. René`s petsupplies kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer het niet mogelijk is om de bestelde producten te leveren.
8.3. René`s petsupplies is nooit aansprakelijk voor indirecte schade van de klant of derden verband houdend of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de producten.
8.4. René`s petsupplies is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website.

9. Klachten
Bij klachten dient u zich allereerst te wenden tot René`s petsupplies.Dit kan via het contactformulier, Indien er geen minnelijke schikking kan gevonden worden, kan u eventueel terecht bij Belmed , belmed@economie.fgov.be of op hun website : belmed.fgov.be. Tevens kan u ook terecht bij de geschillencommissie. contact@mediationconsommateur.be website: www.mediationconsommateur.be

10. Copyright
Niets van deze site mag zonder toestemming van René`s petsupplies gekopieerd worden.


11. Bedrijfsgegevens
René`s petsupplies.

Nederstraat 51
3730 Hoeselt

www.renespetsupplies.com

info@renespetsupplies.com(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2016 - 2024 René's petsupplies | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel